Yazılı Notlar | Notification
Android üzerinde bildirim verme işlemleri ve yönetimi

🎈 Notification Nedir

👨‍💼 Bildirimleri Yönetme

🕊️ Pending Intent

🎳 Geniş Bildirimler

💎 Bildirim Özellikleri

👨‍💻 Kod Örneği

@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.O)
private String createNotificationChannel() {
String channelId = "telemetry";
NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId, "Telemetry Service", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
channel.setLightColor(Color.BLUE);
channel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE);
NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
if (notificationManager != null) {
notificationManager.createNotificationChannel(channel);
}
return channelId;
}