👷‍♂️ WorkManager (👨‍🔬)

❔ Hangi Koşullarda Kullanılmalı

  • 🔄 Arka planda sunucu ile haberleşme işlemleri

  • 📜 Sunucuya raporları göndermek

  • 🕐 Ertelenebilir işlemler

  • 💁‍♂️ Cihaz yeniden başlatılsa, uygulama kapansa bile devam etmesi gerekenler

🐥 Çalışma Durumları

🔸 İşlem

🔙 Devreye girme süresi

👨‍💼️ Görev yöneticisinden kapatılma

⌚ Belli bir süre sonra

🔁 Cihazı yeninden başlatma

🕐 Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra

👮‍♂️ Uygulamayı zorla durdurma

✖️ Uygulama yeniden açılınca

🧹 Zorla cihazı yeniden başlatma

❌ Uygulama yeniden açılınca

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Is WorkManager running when app is closed? sorusuna bakabilirsin.

🕐 Periyodik Olarak Çalıştırma

  • ⭐ 15 dk içerisinde, son 5 dakikalık süre içerisinde çalışır

workManager.enqueue(
PeriodicWorkRequest.Builder(
SyncCoWorker::class.java,
15,
TimeUnit.MINUTES,
5,
TimeUnit.MINUTES
).build()
)

❌ WorkManager Sonlandırma

WorkManager.getInstance().cancelAllWork()

🧐 Kaynaklar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur