📃
Activity ve Intent'ler

✨ Activity Oluşturma

  • Normal olarak Activity class'ı extend edilir
  • Eski sürümleri desteklemek için AppCompat class'ı extend edilir
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
}
}

📑 Activity Tanımlama

Activity AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki gibi tanıtılmalıdır
<activity android:name=".MainActivity" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

🔝 Explicit Intent ile Activity Başlatma

Yeni Activity oluşturulduğunda eskisi paused olur
Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
startActivity(messageIntent);
🎈 Basit Kullanım
Data Ekleme
Extras Ekleme
👨‍💻
Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
startActivity(messageIntent);
Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
// A web page URL
messageIntent.setData(Uri.parse("http://www.google.com"));
// a Sample file URI
messageIntent.setData(Uri.fromFile(new File("/sdcard/sample.jpg")));
// A sample content: URI for your app's data model
messageIntent.setData(Uri.parse("content://mysample.provider/data"));
// Custom URI
messageIntent.setData(Uri.parse("custom:" + dataID + buttonId));
startActivity(messageIntent);
Intent messageIntent = new Intent(this, ShowMessageActivity.class);
// Tek tek koyma
messageIntent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, "this is my message");
messageIntent.putExtra(EXTRA_POSITION_X, 100);
messageIntent.putExtra(EXTRA_POSITION_Y, 500);
// Bundle yapısı
Bundle extras = new Bundle();
extras.putString(EXTRA_MESSAGE, "this is my message");
extras.putInt(EXTRA_POSITION_X, 100);
extras.putInt(EXTRA_POSITION_Y, 500);
messageIntent.putExtras(extras);
startActivity(messageIntent);
Intent intent = getIntent();
// Data alma
Uri locationUri = intent.getData();
// Extra alma
String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);
int positionX = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_X);
int positionY = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_Y);
// Bundle alma
Bundle extras = intent.getExtras();
String message = extras.getString(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

🔙 Başlatılan Activity Üzerinden Intent Verilerini Alma

Intent intent = getIntent();
// Data alma
Uri locationUri = intent.getData();
// Extra alma
String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);
int positionX = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_X);
int positionY = intent.getIntExtra(MainActivity.EXTRA_POSITION_Y);
// Bundle alma
Bundle extras = intent.getExtras();
String message = extras.getString(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

🔙 Intent Verilerini Eski Activity'e Aktarma

🎈 Activity'i startActivityForResult() ile Başlatma

startActivityForResult(messageIntent, TEXT_REQUEST);
// İstek tipleri
public static final int PHOTO_REQUEST = 1;
public static final int PHOTO_PICK_REQUEST = 2;
public static final int TEXT_REQUEST = 3;

🖐 Başlatılan Activity'den Sonucu Alma

Intent returnIntent = new Intent();
public final static String EXTRA_RETURN_MESSAGE =
"com.example.mysampleapp.RETURN_MESSAGE";
messageIntent.putExtra(EXTRA_RETURN_MESSAGE, mMessage);
setResult(RESULT_OK,replyIntent);
// Activity'i sonlandırma
finish();
Gönderilen ve alınan verilerin karışmaması için yeni Intent oluşturarak new Intent() işlemler yapın

👀 Sonuç Verisini Okuma

  • onActivityResult() yapısından gelen veriyi işleyerek sonucu ele alırız
  • Aktivity'den yanıt geldiğinde çalışır
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
if (requestCode == TEXT_REQUEST) {
if (resultCode == RESULT_OK) {
String reply =
data.getStringExtra(SecondActivity.EXTRA_RETURN_MESSAGE);
// process data
}
}
}

🏹 Activity Navigation

↩ Back navigation, tasks, and the back stack

⤴ Implement Up navigation with a parent Activity

<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/AppTheme">
<!-- The main activity (it has no parent activity) -->
<activity android:name=".MainActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<!-- The child activity) -->
<activity android:name=".SecondActivity"
android:label = "Second Activity"
android:parentActivityName=".MainActivity">
<meta-data
android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
android:value="com.example.android.twoactivities.MainActivity" />
</activity>
</application>
Eski android sürümlerini desteklemek için <meta-data> yapısı kullanılır