💫
Activity Yaşam Döngüsü

🔄 Activity Yaşam Döngüsü

🧱 Metot Prototipi

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
// The activity is being created.
}

💾 Uygulama Verilerini Koruma

Activity'deki InstanceState yapısı ile veriler geçici olarak saklanır
  • Lifecycle metodlarından değildir
  • Kullanıcı Activity'den ayrılıken çağırılır.
  • Bazen onStop()'tan önce çalışır
@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
// Save the user's current game state
savedInstanceState.putInt("score", mCurrentScore);
savedInstanceState.putInt("level", mCurrentLevel);
}

🔙 Verileri Geri Alma

  • Kaydedilen Bundle verileri onCreate() callback metodunda kullanılmakta
  • Activity oluşturulduktan sonra çalışan onStart() metodunun ardından çalışan onRestoreInstanceState()callback metodunda da kullanılabilir
İlk kez uygulama oluşturulduğunda Bundle verisi olmayacağından null kontrolü yapılması gerekir.
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
// Always call the superclass first
super.onCreate(savedInstanceState);
// Check if recreating a previously destroyed instance.
if (savedInstanceState != null) {
// Restore value of members from saved state.
mCurrentScore = savedInstanceState.getInt("score");
mCurrentLevel = savedInstanceState.getInt("level");
} else {
// Initialize members with default values for a new instance.
// ...
}
// ... Rest of code
}