🏹 Implicit intents

🎯 Hangi Amaçla Kullanılır

İşletim sistemi tarafından yönetilen isteklerdir

 • Hangi uygulamanın çalıştırılacağına işletim sistemi karar verir

 • Diğer uygulamalara istekte bulunmayı sağlar

 • ✅ App Chooser adı verilen yapı ile kullanıcıya seçim hakkı tanınır

✅ App Chooser

✨ Implicit Intent Oluşturma

 • Intent oluşturmadan önce isteği karşılayabilecek Activity var mı kontrol edilmelidir.

 • İsteklerini sağlayacak Activity olmazsa uygulama kapanır

// Implicit intent oluşturma
Intent sendIntent= new Intent();
sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage);
sendIntent.setType("text/plain");
// Intent başlığını ayarlama
String title = getResources().getString(R.string.chooser_title);
// App Chooser oluşturma
Intent chooser = Intent.createChooser(sendIntent, title);
// İsteği sağlayacak Activity var mı kontrolü
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
startActivity(chooser);
}

🔛 Implicit Intent Alma

 • AndroidManifest.xmldosyasında intent-filter ile tanımlanan uygulamalardan biri seçilir

 • intent-filter 0 veya daha fazla action,categoryveya data içerir

 • intent-filter içermeyen Activity'ler sadece explicit intent ile çağrılabilir

 • Birden fazla intent-filter veya bir intent-filter için birden fazla action, category veya data tanımlanabilir

<intent-filter>
<!-- Açılış Activity'si oluduğunu belirtlir -->
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<!-- Launcher ekranında (telefon ana ekranında) gözükmesini sağlar -->
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
<activity android:name="ShareActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.SEND"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
<data android:mimeType="text/plain"/>
</intent-filter>
</activity>
Actions
Categories
Data
Actions
 • Action yapısı Intent üzerinde ACTION_ ön eki ile kullanılır

<intent-filter>
<!-- Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); -->
<action android:name="android.intent.action.EDIT" />
<action android:name="android.intent.action.VIEW" />
</intent-filter>
Categories
 • Category yapısı Intent üzerinde CATEGORY_ ön eki ile kullanılır

 • Tüm implicit intent objelerine varsayılan olarak android.intent.category.DEFAULT atanır

<intent-filter>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
</intent-filter>
Data

Alttaki yapıları vardır

 • URI Scheme

 • URI Host

 • URI Path

 • Mime type

<intent-filter>
<data android:mimeType="video/mpeg" android:scheme="http" />
<data android:mimeType="audio/mpeg" android:scheme="http" />
</intent-filter>

🔀 ShareCompat.IntentBuilder ile Veri Paylaşma

 • Sosyal ağ uygulamalarında veri paylaşmak için kullanılan yöntemdir

 • Implicit intent yerine, Android sunduğu bu yapı daha faydalıdır

ShareCompat.IntentBuilder
.from(this) // information about the calling activity
.setType(mimeType) // mime type for the data
.setChooserTitle("Share this text with: ") //title for the app chooser
.setText(txt) // intent data
.startChooser(); // send the intent

👨‍💼 Görevleri Yönetme

 • Android'in çalışma yapısı gereği, Activity'ler eski açık olanı kullanmak yerine kendileri yeni Activity oluştururlar (Şekil 1)

 • Implicit intent ile açılan Activity'ler de, asıl çalışan Activity'den bağımsız olarak açılır (Şekil 2)

Bu yapı Activity Launch Modes ile değiştirilebilmektedir.

🔗 Faydalı Kaynaklar