Dosya İndirme
Android üzerinde internet üzerinden dosya indirme, ayrıştırma ve kullanma

🏗️ URI Oluşturma

// Base URL for the Books API.
final String BOOK_BASE_URL =
"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?";
// Parameter for the search string
final String QUERY_PARAM = "q";
// Parameter to limit search results.
final String MAX_RESULTS = "maxResults";
// Parameter to filter by print type
final String PRINT_TYPE = "printType";
// Build up the query URI, limiting results to 5 printed books.
Uri builtURI = Uri.parse(BOOK_BASE_URL).buildUpon()
.appendQueryParameter(QUERY_PARAM, "pride+prejudice")
.appendQueryParameter(MAX_RESULTS, "5")
.appendQueryParameter(PRINT_TYPE, "books")
.build();

💌 İndirme İsteğinde Bulunma

private String downloadUrl(String myurl) throws IOException {
InputStream inputStream = null;
// Only display the first 500 characters of the retrieved
// web page content.
int len = 500;
try {
URL url = new URL(myurl);
HttpURLConnection conn =
(HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setReadTimeout(10000 /* milliseconds */);
conn.setConnectTimeout(15000 /* milliseconds */);
// Start the query
conn.connect();
int response = conn.getResponseCode();
Log.d(DEBUG_TAG, "The response is: " + response);
inputStream = conn.getInputStream();
// Convert the InputStream into a string
String contentAsString =
convertInputToString(inputStream, len);
return contentAsString;
// Close the InputStream and connection
} finally {
conn.disconnect();
if (inputStream != null) {
inputStream.close();
}
}‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için TEMP alanına bakabilirsin
📢 İstekte bulunmadan önce 👨‍💼 Bağlantı Durumunu Yönetme alanından bağlantını kontrol etmelisin

🔄 Veri Akışını Objeye Çevirme

// Reads an InputStream and converts it to a String.
public String convertInputToString(InputStream stream, int len)
throws IOException, UnsupportedEncodingException {
Reader reader = null;
reader = new InputStreamReader(stream, "UTF-8");
char[] buffer = new char[len];
reader.read(buffer);
return new String(buffer);
}

🧐 Sonucu Ayrıştırma

🔗 Faydalı Bağlantılar