📶
WiFi P2P (Direct)
Destekleyen cihazlar için android WiFi P2P bağlantısı

🏗️ WiFi P2P Activity Oluşturma

👨‍💻 WiFi P2P Sınıfını Kodlama

Kotlin
Java
class WifiP2pActivity : AppCompatActivity() {
/**
* WiFi değişikliklerinde receiver'ı çalıştırma
*/
private lateinit var manager: WifiP2pManager
/**
* WiFi P2P Framework'ü ile uygulamamıza bağlanmayı sağlayacak obje
*/
private lateinit var channel: WifiP2pManager.Channel
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_wi_fi_direct)
initWifiP2p()
}
private fun initWifiP2p(): Unit {
manager = getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE) as WifiP2pManager
channel = manager.initialize(this, mainLooper, null)
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
// getWifiP2PPermissions()
}
}
// ...
}
public class WiFiDirectActivity extends AppCompatActivity {
public static final String TAG = WiFiDirectActivity.class.getSimpleName();
private static final int PRC_ACCES_FINE_LOCATION = 1;
private final IntentFilter wifiFilter = new IntentFilter();
WifiP2pManager manager;
Channel channel;
BroadcastReceiver wifiReceiver;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_wifi_direct);
initWifiFilter();
initDependences();
}
/**
* Wifi alıcısına aktarılacak broadcast türlerini belirleme
*/
private void initWifiFilter() {
wifiFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION);
wifiFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION);
wifiFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION);
wifiFilter.addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION);
}
private void initDependences() {
// WiFi değişikliklerinde reciever'ı çalıştırma
manager = (WifiP2pManager) getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE);
Objects.requireNonNull(manager);
// Wi-Fi P2P Frameworkü ile uygulamamıza bağlanmayı sağlayacak obje
channel = manager.initialize(this, getMainLooper(), null);
// İzinleri alma alanı bir alt aşamadadır
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
getRequiredPermissions();
}
}
// ...
}

💎 WiFi P2P Durumları

🧐 Intent Filter
🕊️ Tetiklenme Sebebi
Cihazın WiFi bağlantısının durumu değişikliği
Bağlanacak cihazları discoverPeers() metodu ile keşfetmek istediğimiz zaman tetiklenir. Genellikle requestPeers() metodu ile eşleşen cihazları alma amaçlı kullanılır.
WiFi P2P'in aktifliğinin değişmesi (açık / kapalı)
Cihaz detaylarının (örn: ismi) değişmesi

👮‍♂️ Gerekli İzinlerin Alınması

📝 Manifest Dosyasına İzinleri Kaydetme

Manifest dosyasının içeriğine aşağıdaki kodu ekleyin
AndroidManifest.xml
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.android.nsdchat"
...
<!-- Wi-Fi Direct (P2P) bağlantısı için eklendi -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
...

🧰 API için Ek Olarak Gereken İzinler

Aşağıdaki metotlar Location Mode (Konum Hizmeti) özelliğinin aktif olmasına da ihtiyaç duyar

👨‍💻 Kod Tarafında İzin İsteme

Kotlin
Java
val PRC_ACCESS_FINE_LOCATION = 1
@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.M)
private fun getWifiP2PPermissions() {
if (!hasWifiP2PPermission()) {
requestWifiP2PPermissions()
}
}
@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.M)
private fun hasWifiP2PPermission(): Boolean {
return checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
== PackageManager.PERMISSION_GRANTED
}
@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.M)
private fun requestWifiP2PPermissions() {
requestPermissions(
arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
PRC_ACCESS_FINE_LOCATION
)
}
override fun onRequestPermissionsResult(
requestCode: Int,
permissions: Array<out String>,
grantResults: IntArray
) {
super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
when(requestCode) {
PRC_ACCESS_FINE_LOCATION ->
if (grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
Toast.makeText(this, "Konum izni gereklidir", Toast.LENGTH_SHORT).show()
finish()
}
}
}
/**
* Wi-Fi P2P için gerekli izinleri alma
*/
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.M)
private void getRequiredPermissions() {
if (!hasPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) {
requestPermissions(
new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
WiFiDirectActivity.PRC_ACCES_FINE_LOCATION
);
}
}
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.M)
public boolean hasPermission(String permission) {
return checkSelfPermission(permission) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
}
@Override
public void onRequestPermissionsResult(
int requestCode,
@NonNull String[] permissions,
@NonNull int[] grantResults
) {
if (requestCode == PRC_ACCES_FINE_LOCATION) {
if (grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
Log.w(TAG, "onRequestPermissionsResult:Fine location izni gereklidir");
Toast.makeText(this, "İzinler gereklidir 😥", Toast.LENGTH_SHORT)
.show();
}
}
}

📻 WiFi için Broadcast Receiver Tanımlama

📡 Broadcast Alıcısı Tanımlama

Kotlin
Java
open class WifiP2PBroadcastReceiver(
var manager: WifiP2pManager,
var channel: WifiP2pManager.Channel,
var wifiP2pActivity: WifiP2pActivity
) : BroadcastReceiver() {
companion object {
val TAG = this::class.java.simpleName
}
@RequiresPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
when (intent.action) {
WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION -> onStateChanged(intent)
WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION -> onPeerChanged()
WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION ->
onConnectionChanged()
WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION ->
onThisDeviceChanged()
}
}
private fun onStateChanged(intent: Intent): Unit {
Log.d(TAG, "onStateChanged: Wifi P2P durumu değişti")
}
private fun onPeerChanged(): Unit {
Log.d(TAG, "onPeerChanged: WiFi eşleri değişti")
}
private fun onConnectionChanged(): Unit {
Log.d(TAG, "onConnectionChanged: WiFi P2P bağlantısı değişti")
}
private fun onThisDeviceChanged(): Unit {
Log.d(TAG, "onThisDeviceChanged: Cihazın WiFi P2P durumu değişti")
}
}
/**
* Önemli WiFi olaylarını yayınlayan sınıf
* https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/wifip2p.html#create-br
*/
public class WiFiDirectBroadcastReciever extends BroadcastReceiver {
public static final String TAG = WiFiDirectBroadcastReciever
.class.getSimpleName();
public static final int reconnect = 1;
private static final String DEVICE_PATTERN = "HUAWEI P20 lite";
WifiP2pManager manager;
Channel channel;
WiFiDirectActivity wifiDirectActivity;
/**
* Eşleşilen cihazların bilgileri
*/
private List<WifiP2pDevice> peers = new ArrayList<>();
public WiFiDirectBroadcastReciever(
WifiP2pManager manager,
Channel channel,
WiFiDirectActivity wifiDirectActivity
) {
super();
this.manager = manager;
this.channel = channel;
this.wifiDirectActivity = wifiDirectActivity;
}
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String action = intent.getAction();
// TODO
if (action != null) {
switch (action) {
// ...
}
}
}
}

🎫 Broadcast Alıcısını Kaydetme

 • ▶️ Uygulama çalıştığında alıcının kayıt edilmesi
 • 🧹 Durdurulduğunda kaydın silinmesi gerekir
 • 🎳 Kayıt silinmezse gereksiz yere sistemi yorar ve alıcı kayıtları defalarca kaydedilebilir
Kotlin
Java
class WifiP2pActivity : AppCompatActivity() {
// ...
/**
* WiFi alıcısı için filtreleme
*/
private val wifiFilter = IntentFilter().apply {
addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION)
addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION)
addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION)
addAction(WifiP2pManager.WIFI_P2P_THIS_DEVICE_CHANGED_ACTION)
}
/**
* Wifi alıcısı
*/
private lateinit var wifiReceiver: WifiDirectBroadcastReceiver
// ...
private fun initWifiP2p(): Unit {
manager = getSystemService(Context.WIFI_P2P_SERVICE) as WifiP2pManager
channel = manager.initialize(this, mainLooper, null)
// Yeni kısım 👇
wifiReceiver = WifiDirectBroadcastReceiver(manager, channel, this)
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
getPermissions(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
}
}
private fun registerWifiReceiver(): Unit {
registerReceiver(wifiReceiver, wifiFilter)
}
private fun unregisterWifiReceiver(): Unit {
unregisterReceiver(wifiReceiver)
}
override fun onResume() {
super.onResume()
registerWifiReceiver()
}
override fun onPause() {
super.onPause()
unregisterWifiReceiver()
}
}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
registerWifiFilter();
}
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
unregisterWifiFilter();
}
/**
* Broadcast alıcısını oluşturma ve sisteme kaydetme
*/
private void registerWifiFilter() {
wifiReceiver = new WiFiDirectBroadcastReciever(manager, channel, this);
registerReceiver(wifiReceiver, wifiFilter);
}
/**
* Broadcast alıcısının kaydını silme
*/
private void unregisterWifiFilter() {
unregisterReceiver(wifiReceiver);
}

👷‍♂️ P2P Durum Değişikliklerini Algılama

 • 👮‍♂️ Keşfetme işlemlerine başlamadan önce WiFi durumu kontrol edilmelidir
 • ✖️ Eğer WiFi P2P aktif değilse keşif yapılamaz
activity_wifip2p.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".WifiP2pActivity">
<TextView
android:id="@+id/tvP2pStatus"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="false"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.053" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
WifiP2pActivity.java
/**
* WiFi P2P aktiflik durumu
*/
var p2pEnable: Boolean = false
set(value) {
field = value
tvP2pStatus.text = value.toString()
}
WifiP2PBroadcastReceiver.java
/**
* Wifi P2P durum değişikliklerinde tetiklenir
*/
private fun onStateChanged(intent: Intent): Unit {
Log.d(TAG, "onStateChanged: Wifi P2P durumu değişti")
wifiP2pActivity.p2pEnable = when (
intent.getIntExtra(WifiP2pManager.EXTRA_WIFI_STATE, -1)
) {
WifiP2pManager.WIFI_P2P_STATE_ENABLED -> true
else -> false
}
}

🔍 Eşleşebilecek Cihazları Arama

 • 🔍 Keşif işlemi manager.discover metodu ile yapılır
 • ✔️ Keşif başarılı olursa, WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION haberi salınır
 • 🕵️‍♂️ BroadcastReceiver üzerinden haber durumunda ne yapılacağına karar verilir
 • 💁‍♂️ onPeerChanged metodu tetiklenecektir
acitivity_wifip2p.xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
<!-- ... -->
<Button
android:id="@+id/btnDiscover"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="16dp"
android:text="Discover"
android:onClick="onDiscoverButtonClicked"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvP2pStatus" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
WifiP2pActivity.java
@RequiresPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
fun onDiscoverButtonClicked(view: View) {
Log.d(TAG, "onDiscoverButtonClicked: Butona tıklandı")
manager.discoverPeers(channel, P2pActionListener("Keşif"))
}
class P2pActionListener(private val purpose: String) : WifiP2pManager.ActionListener {
override fun onSuccess() {
Log.d(TAG, "onSuccess: $purpose başarılı")
}
override fun onFailure(reason: Int) {
val reasonMsg = when (reason) {
WifiP2pManager.P2P_UNSUPPORTED -> "P2P desteklenmiyor"
WifiP2pManager.ERROR -> "hata oluştur"
WifiP2pManager.BUSY -> "cihaz başka bir bağlantı ile meşgul"
else -> ""
}
Log.e(TAG, "onDiscoverButtonClick: $purpose başarısız, $reasonMsg")
}
}

🧾 Eşleşilebilir Cihazları Listeleme

 • 🔍 Keşfetme (discover) işlemi başarıyla yapıldıktan sonra çalışır
 • 🙆‍♂️ Eşleşilebilir cihazların listesi requestPeers ile talep edilir
 • 💾 Talep edilen liste onPeerAvailable metodu içerisinde peerList objesine kaydedilir
WifiP2pActivity.java
/**
* Eşleşilebilir cihazların listesi
*/
val peerList = ArrayList<WifiP2pDevice>()
// ...
/**
* Cihazları peerList objesine kaydetme
*/
fun storePeers(peers: WifiP2pDeviceList) {
peers.apply {
Log.v(TAG, "onPeersAvailable: $deviceList")
peerList.apply {
if (this != deviceList) {
clear()
addAll(deviceList)
}
}
}
}
WifiP2PBroadcastReceiver.java
// ...
@RequiresPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
private fun onPeerChanged(): Unit {
Log.d(TAG, "onPeerChanged: WiFi eşleri değişti")
manager.requestPeers(channel, wifiP2pActivity::storePeers)
}
// ...

📶 Eşlerden Birine Bağlanma

 • 🔗 Bağlanma işlemi için manager.connect metodu kullanılır
 • 👨‍💼 Bağlantı değiştiğinde WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION haberi salınır
 • 💡 Bağlantı bilgisi almak için manager.requestConnectionInfo metodu ile istekte bulunur
 • 🕊️ Bilgi doğrultusunda sunucu ve istemci türüne karar verilir
WifiP2pActivity.java
@RequiresPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
fun connectPeer(peer: WifiP2pDevice) {
val config = WifiP2pConfig().apply {
deviceAddress = peer.deviceAddress
}
manager.connect(channel, config, P2pActionListener("Bağlantı"))
}
WifiP2PBroadcastReceiver.java
// WifiP2pManager.WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION -> onConnectionChanged()
private fun onConnectionChanged(): Unit {
Log.d(TAG, "onConnectionChanged: WiFi P2P bağlantısı değişti")
manager.requestConnectionInfo(channel, wifiP2pActivity::createSocket)
}
WifiP2pActivity.java
fun createSocket(info: WifiP2pInfo) {
when {
isServer(info) -> { /* createServerSocket() */ }
isClient(info) -> { /* createClientSocket() */ }
}
}
private fun isServer(info: WifiP2pInfo): Boolean {
return info.run {
groupFormed && isGroupOwner
}
}
private fun isClient(info: WifiP2pInfo): Boolean {
return info.run {
groupFormed && !isGroupOwner
}
}

🕳️ TCP Socket Oluşturma

 • 🏹 Veri aktarımı Socket üzerinden yapılmaktadır
 • 🏗️ Aktarılmadan önce Client veya Server Socket oluşturulmalıdır
 • 📶 Server Socket'in IP adresi Client'e aktarılmalıdır
📢 Socket işlemleri Thread içerisinde yapılmalıdır, UI Thread'in engellenmemesi gerekir
inner class ServerClass : Thread() {
private lateinit var serverSocket: ServerSocket
private lateinit var socket: Socket
override fun run() {
serverSocket = ServerSocket(8888)
socket = serverSocket.accept()
socketCreated = true
sendReceive = SendReceive(socket)
sendReceive.start()
Log.i(TAG, "run: ServerClass başarılı")
}
}
inner class ClientClass(inetAddress: InetAddress) : Thread() {
private val socket = Socket()
private val hostAddress: String = inetAddress.hostAddress
override fun run() {
try {
socket.apply {
bind(null)
connect(InetSocketAddress(hostAddress, 8888), 500)
}
sendReceive = SendReceive(socket)
sendReceive.start()
Log.i(TAG, "run: ClientClass başarılı")
} catch (e: Exception) {
Log.e(TAG, "run", e)
}
}
}
val MESSAGE_READ = 1
val handler = Handler {
when (it.what) {
MESSAGE_READ -> {
(it.obj as ByteArray).run {
// tvMsg layout dosyasına sonradan tanımlanacak
tvMsg.text = String(this, 0, it.arg1)
}
}
}
return@Handler true
}
inner class SendReceive(private val socket: Socket) : Thread() {
private val inputStream = socket.getInputStream()
private val outputStream = socket.getOutputStream()
override fun run() {
val buffer = ByteArray(1024)
var bytes = 0
while (socket != null) {
inputStream!!.read(buffer).let {
if (it > 0) {
handler.obtainMessage(
MESSAGE_READ, it, -1, buffer
).sendToTarget()
}
}
Log.d(TAG, "SendReceive: Socket kontrol edildi")
}
}
fun write(byteArray: ByteArray) {
GlobalScope.launch {
withContext(Dispatchers.IO) {
outputStream.write(byteArray)
Log.i(TAG, "write: Yazma başarılı")
}
}
}
fun write(fileUri: Uri) {
Log.i(TAG, "SendReceive: Dosya gönderme işlemine başlandı")
val cr = contentResolver
val inputStream = cr.openInputStream(fileUri)
var result: Boolean? = null
if (inputStream != null) {
result = SocketAPI.copyFile(inputStream, outputStream!!)
}
when (result) {
null -> Log.d(
TAG,
"write: Sockete yazacak dosya yok ${fileUri.path}"
)
true -> Log.d(
TAG,
"write: Sockete yazma başarılı ${fileUri.path}"
)
else -> Log.e(
TAG,
"write: Sockete yazma başarısız ${fileUri.path}"
)
}
}
}
fun onSendButtonClick(view: View) {
Log.d(TAG, "onSendButtonClick: Send butonuna tıklandı}")
sendReceive.write("hello ${Random.nextInt(10)}".toByteArray())
}
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
<!-- ... -->
<Button
android:id="@+id/btnSend"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Send"
android:onClick="onSendButtonClick"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<TextView
android:id="@+id/tvMsg"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="17dp"
android:text="Message"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/btnSend"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
fun createServerSocket() {
ServerClass().also { it.start() }
tvMsg.text = "Server"
}
fun createClientSocket() {
ClientClass().also { it.start() }
tvMsg.text = "Client"
}

🕳️ UDP Socket Oluşturma

🐞 Hata Çözümleri

🚫 Peers objesinin boş dönmesi

 • 👮‍♂️ İlk olarak ACCESS_FINE_LOCATION iznini cihaza vermelisin
 • 📍 Ardından cihazda konum hizmetini açmalısın
 • 🎉 Eşleşen cihazlar belirmeye başlayacaktır
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Android Wifi Direct detects peers but Peer List is empty alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar