🌍 Global Değişkenler

Android üzerinde Global Variable kavramı ve oluşturulması

🔰 Neden kullanılır?

  • 🎳 Activity arası yüksek boyutlu veri taşımak maliyetlidir, bu yapı ile statik olarak saklanır

  • 💫 Her class tarafından değişkenler aktarılmadan, direkt buradan kullanılır

  • 👮‍♂️ Güvenli bir yapı olduğundan, sorunsuz çalışmayı sağlar

  • ✨ Hızlı ve kullanışlıdır

⭐ Global Variable Örneği

import androidx.annotation.NonNull;
class Globals {
private News selectedNews;
private static Globals INSTANCE;
private Globals() {
}
static synchronized Globals getInstance() {
if (INSTANCE == null) {
INSTANCE = new Globals();
}
return INSTANCE;
}
void setSelectedNews(@NonNull News news) {
selectedNews = news;
}
@NonNull
News getSelectedNews() throws NullPointerException {
if (selectedNews == null) {
throw new NullPointerException("The selected news invoked without creation");
}
return selectedNews;
}
}

🔗 Faydalı Kaynaklar