👐 Shared Preferences

Telefonda Shared Preference yapısı ile veri saklama

🚧 Dosyaları Oluşturma

private String sharedPrefFile = "com.example.android.hellosharedprefs";
mPreferences = getSharedPreferences(sharedPrefFile, MODE_PRIVATE);

💾 Dosyaları Kaydetme

@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
SharedPreferences.Editor preferencesEditor = mPreferences.edit();
preferencesEditor.putInt("count", mCount);
preferencesEditor.putInt("color", mCurrentColor);
preferencesEditor.apply();
}

🔄 Dosyaları Geri Alma

mPreferences = getSharedPreferences(sharedPrefFile, MODE_PRIVATE);
if (savedInstanceState != null) {
mCount = mPreferences.getInt("count", 1);
mShowCount.setText(String.format("%s", mCount));
mCurrentColor = mPreferences.getInt("color", mCurrentColor);
mShowCount.setBackgroundColor(mCurrentColor);
} else { ... }

🧹 Dosyaları Temizleme

SharedPreferences.Editor preferencesEditor = mPreferences.edit();
preferencesEditor.putInt("number", 42);
preferencesEditor.clear();
preferencesEditor.apply();

👀 Değişikleri Takip Etme

public class SettingsActivity extends PreferenceActivity
implements OnSharedPreferenceChangeListener {
public static final String KEY_PREF_SYNC_CONN =
"pref_syncConnectionType";
// ...
public void onSharedPreferenceChanged(
SharedPreferences sharedPreferences,
String key) {
if (key.equals(KEY_PREF_SYNC_CONN)) {
Preference connectionPref = findPreference(key);
// Set summary to be the user-description for
// the selected value
connectionPref.setSummary(
sharedPreferences.getString(key, ""));
}
}
}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
getPreferenceScreen().getSharedPreferences()
.registerOnSharedPreferenceChangeListener(this);
}
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
getPreferenceScreen().getSharedPreferences()
.unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(this);
}
SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener listener =
new SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener() {
public void onSharedPreferenceChanged(
SharedPreferences prefs, String key) {
// listener implementation
}
};
prefs.registerOnSharedPreferenceChangeListener(listener);

🗑️ Eski Notlar

🏗️ Veri Oluşturma ve Alma

 • val veri= this.getSharedPreferences(this.packageName, android.content.Context.MODE_PRIVATE) // Veri kaydını değişkene atama

  • this.packageName : paket ismi (com.... en üst satırdaki)

  • MODE_PRIVATE : sadece benim uygulamamdan erişilebilirlik

 • var age1 = 30

 • veri.edit().putInt("userAge", age1).apply() // Veriyi kaydetme

  • userAge : anahtar

  • age1 : değer / değişken

 • val age2= veri.getInt("userAge", 0) // Kayıtlı veriyi alma

  • userAge : anahtar (put'takini almak için aynı olmalı)

  • 0 : Eğer anahtar yoksa, varsayılan değer ataması

 • println("stored age : $storedAge") // veriyi gösterme

✨ Veri Güncelleme

age = 31
veri.edit().putInt("userAge", age).apply() // Daha önceden olan bir anahtarın üstüne kaydedilirse güncelleme olur.

🧼 Veri Silme

 • veri.edit().remove("userAge").apply() // Veri silindi

  • userAge : silinecek anahtar

 • val age3 = veri.getInt("userAge", 0) // Veri olmadığı için age3 = 0 olacak.

  • userAge : anahtar

  • 0 : varsayılan değer

🔗 Faydalı Bağlantılar