🗃️ SQLite

Android üzerinde SQLite ile veri tabanı oluşturma

✍ Yazılı Notlarım

🧱 Temel İşlemler

İlk olarak try - catch yapısı kurulur ve olası sorunda programın kapanması engellenir.

try {
...
}
catch (e : Exception){
e.printStackTrace()
}

Bütün kodları ... olan yere yazacağız. Artık başlayabiliriz.

🏗️ Basit DB Oluşturma

database = openOrCreateDatabase("Datas", Context.MODE_PRIVATE, null)

 • "Datas" : Oluştumak istediğimiz database'in adı ("Veriler", "Hey", "hop" vb.)

  • Yazım kuralları gereği database adı büyük harfle başlamalı

 • Context.MODE_PRİVATE : Database'i private (özel) sadece bizim erişebileceğimiz halde kurmak.

  • (Context.MODE yazıp ALT+ SPACE yaparsanız detaylar çıkacaktır karşınıza)

 • null : CursorFactory

👨‍💻 DB Oluşturma Kodları

try {
val database = openOrCreateDatabase("Datas", Context.MODE_PRIVATE, null)
database.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXIST datas (name VARCHAR, age INT(2)")
// INT(2) ile 2 rakam olacağını belli ediyoruz
} catch (e : Exception){
e.printStackTrace()
}
 • CREATE TABLE IF NOT EXITS table oluşturma

 • datas table ismi

 • VARCHAR char

 • INT Int

👨‍🔧 DB İşlemleri Değiştirme

Temel yapısı database.execSQL("...") şeklindedir.

database.execSQL("INSERT INTO datas (name, age) VALUES ('Yunus' , 21)") // Veri Ekleme
database.execSQL("INSEER INTO datas (name, age) VALUES ('Emre', 15") // Veri Ekleme
database.execSQL("UPDATE datas SET age = 21 WHERE name = 'Yunus") // Veri güncelleme
database.execSQL("DELETE FROM datas WHERE age = 15") // Veri silme
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name = 'Yunus") // Yunus isimli olan dataları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE '%s'") // sonunda 's' harfi olanları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE 'y%") // başında 'y' harfi olanları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE '%u%") // içinde 'u' harfi olanları alır
 • INSERT INTO Veri ekleme için SQL kodu

 • UPDATE Veri güncelleme

 • SELECT Veri seçme

 • datas table ismi

 • name değişken ismi

 • age değişken ismi

 • VALUES değerleri atamak için SQL kodu

 • 'Yunus' VARCHAR (string) tipindeki veri

 • 21 INT(2) (Int) tipindeki veri

👀 DB Okuma

if (database != null) {
val cursor = database!!.rawQuery("SELECT * FROM datas", null)
val nameIndex = cursor.getColumnIndex("name")
val ageIndex = cursor.getColumnIndex("age")
cursor.moveToFirst()
while (cursor != null){
println("İsim : ${cursor.getString(nameIndex)}" )
println("Yaş : ${cursor.getString(ageIndex)}")
cursor.moveToNext()
}
}
 • rawQuery(...) SQL kodu ile veri alma

 • SELECT * FROM Bütün verileri almak için SQL kodu

 • nameIndex name sütünundaki verilerin indexi

 • ageIndex age sütunundaki verilerin indexi

 • Cursor.moveToFirst() Cursoru ilk elemana atıyoruz

 • Cursor.getString() İstenen indexteki string olarak döndürür.

 • Cursor.moveToNext() cursoru bir sütün aşağı indirme