🔸 Veri Saklama Yöntemleri

Android üzerinde verileri kaydetme

🆚 Shared Preference vs Saved Instance State

👐 Shared Preference

💾 Saved Instance State

Uygulama hatta cihaz kapatılsa dahi veriler korunur

Sadece Activity üzerinde verileri saklar

Temel veriler için kullanılır

Anlık veriler için tercih edilir

Az sayıda anahtar / değer çifti ile saklanır

Az sayıda anahtar / değer çifti ile saklanır

Veriler uygulamaya özgüdür (gizli)

Veriler uygulamaya özgüdür (gizli)

Genellikle kullanıcı tercihleri için kullanılır

Cihazın yapılandırma ayarlarında veri kaybını engellemek için kullanılır

‍🧙‍♂ Detaylar için Shared preferences vs. saved instance state alanına bakabilirsin.

🆚 Database vs Shared Preference

🗃️ Database

👐 Shared Preference

🎳 Yüksek miktarda veriler

⚙️ Kullanıcı yapılandırmaları

🔍 Veriler içerisinde kompleks aramalar (SQL)

💞 Anahtar / Değer çiftleri

📉 Daha yavaş okuma hızı

📈 Daha hızlı okuma hızı

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Pros and Cons of SQL and Shared Preferences alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar