🔸
Veri Saklama Yöntemleri
Android üzerinde verileri kaydetme

🆚 Shared Preference vs Saved Instance State

👐 Shared Preference
💾 Saved Instance State
Uygulama hatta cihaz kapatılsa dahi veriler korunur
Sadece Activity üzerinde verileri saklar
Temel veriler için kullanılır
Anlık veriler için tercih edilir
Az sayıda anahtar / değer çifti ile saklanır
Az sayıda anahtar / değer çifti ile saklanır
Veriler uygulamaya özgüdür (gizli)
Veriler uygulamaya özgüdür (gizli)
Genellikle kullanıcı tercihleri için kullanılır
Cihazın yapılandırma ayarlarında veri kaybını engellemek için kullanılır
‍🧙‍♂ Detaylar için Shared preferences vs. saved instance state alanına bakabilirsin.

🆚 Database vs Shared Preference

🗃️ Database
👐 Shared Preference
🎳 Yüksek miktarda veriler
⚙️ Kullanıcı yapılandırmaları
🔍 Veriler içerisinde kompleks aramalar (SQL)
💞 Anahtar / Değer çiftleri
📉 Daha yavaş okuma hızı
📈 Daha hızlı okuma hızı
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Pros and Cons of SQL and Shared Preferences alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar

9.0: Data storage · GitBook